Hırsız İhbar Sistemleri (HİS)

Hırsız Alarm Sistemleri

Kendinizi Güvende Hissetmenin Profesyonel Çözümü...

Terör, hırsızlık, gasp, ekonomik dengesizlikler, dikkatsizlik, kontrolsüzlük, beklenmeyen olaylar, görülmeyen durumlar nedeniyle güvenlik, günümüz insanlarının en temel ihtiyaçlarından biri olmuştur.
 
Çok geç olmadan riskleri görerek baştan önlem almak en iyisidir . Zarar veren olaylar sonucunda meydana gelebilecek kayıplar güvenlik sistemi kurulum bedelinden çok daha ağır olacaktır.
 
Güvenlik sistemlerinde amaç; insana, sahip olduklarına ve çevresine dışarıdan gelebilecek ve zarar verebilecek olayların kontrol altına alınması ve tehlikeye dönüşmeden önlenmesidir.
 
Güvenlik sistemlerinde amaç; riski sıfırlamak değil, caydırma, bilgilendirme, yetkilileri yönlendirme ile riski kabul edilebilir seviyeye indirgemektir.
 
Güvenlik panelleri; gelişen teknoloji ile yalnızca hırsıza karşı önlem alan sistemler olmaktan çıkıp yangın, gaz kaçağı, su baskını gibi insan güvenliğini tehdit eden diğer unsurları da kontrol eder hale gelmiştir.
 
EKO. işyerleri, fabrikalar, iş merkezleri, konut kompleksleri için özel konum ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak her proje için ayrı tasarladığı hırsız alarm ve çevre güvenlik sistemleri ile en hassas ve en güvenli çözümleri sunuyor.